top responsive site development software

NAJTAŃSZE DOMENY
SERWERY WIRTUALNE

z indywidualną konfiguracją PHP i MySql w chmurze.

IDŹ DO SKLEPU

DLACZEGO NASZE SERWERY
SĄ BEZKONKURENCYJNE?

To najwyższa jakość sprzętu, usług, oprogramowania i łącza światłowodowe.

Serwery są osadzone na platformie Supermicro Cloud, co pozwala w łatwy sposób skalować zapotrzebowanie na procesory, 
pamięć RAM oraz storage. Procesory to Intel E5 v3 oraz v4 (parowane) 

PARALLELS VIRTUOZZO
(system wirtualizacji)

Serwery VPS działają w oparciu o technologię Parallels Virtuozzo Containers (PVC).
W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań opartych o hypervisor,
PVC umożliwia wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego,
co pozwala na ograniczenie do minimum zasobów potrzebnych na uruchomienie środowiska wirtualnego.
W odróżnieniu od maszyn wirtualnych wykorzystujących pełną wirtualizację i hypervisor,
dla środowisk uruchomionych w oparciu o Parallels Virtuozzo przyjęto nazwę „kontener”.

Cechy technologii Virtuozzo
Wyższa wydajność
Rozwiązanie PVC pozwala zapewnia 3-krotnie wyższą wydajność uruchomionych kontenerów,
w porównaniu z rozwiązaniami opartymi o hypervisor.
Ulepszone zarządzanie pamięcią
Dynamiczne współdzielenie bibliotek pozwala na zmniejszenie zużycia pamięci RAM.
Błyskawiczne uruchamianie
Serwer z czystym systemem operacyjnym (bez dodatkowych aplikacji) może być dostępny w ciągu kilku minut od opłacenia zamówienia.

Wysoka skalowalność
PVC dzięki możliwości zmiany parametrów kontenera w trybie online pozwala na dowolne zwiększenie zasobów (CPU/RAM/HDD) bez zatrzymania serwera.

Pełna izolacja
Odmiennie od hostingu współdzielonego, poszczególne serwery VPS są w pełni izolowane. Zasoby kontenerów są gwarantowane, dzięki czemu ich wydajność pozostaje niezmieniona nawet w przypadku wzrostu obciążenia serwera fizycznego.

Zastosowania VPS
Zaawansowany hosting – strony www i sklepy o wysokiej odwiedzalności.
Pozwala na optymalizację wydajności hostingu dzięki możliwości zarządzania konfiguracją serwera – dostosowania parametrów Apache, PHP, czy serwerów baz danych, instalację dodatkowych akceleratorów. Możliwość zmiany parametrów serwera pozwala na zwiększenie zasobów w momentach zwiększonego ruchu.

Rozwiązania dla małych hosterów
VPS wraz z panelem Parallels Plesk Panel pozwala na łatwe stworzenie środowiska hostingowego dla od kilku do kilkuset vhostów. Możliwość zmiany parametrów serwera pozwala na stopniowe zwiększanie zasobów w miarę wzrostu ilości i parametrów vhostów.

Aplikacje CRM/ERP/inne
Dzięki możliwości instalacji własnych pakietów i bibliotek, serwery VPS pozwalają na uruchamianie zaawansowanych aplikacji.

Zalety VPS
Dostęp root.
Dostęp root pozwala na pełny dostęp do serwera – możesz instalować własne oprogramowanie, samodzielnie zarządzać konfiguracją usług uruchomionych na serwerze. Dzięki temu masz możliwość zoptymalizowania serwera pod swoje potrzeby.

Łatwe zarządzanie serwerem
W ramach usługi udostępniamy dostępne przez przeglądarkę narzędzie Parallels Power Panel pozwalające na zarządzenie serwerem:
    uruchamianie/zatrzymywanie/restart kontenera
    monitorowanie uruchomionych procesów i zarządzanie usługami wewnątrz kontenera
    monitorowanie zasobów serwera
    wbudowany klient SSH dla serwerów opartych o systemy Linux

Łatwe zarządzanie hostingiem
Automatycznie instalowany Parallels Plesk Panel pozwala na łatwe zarządzanie uruchomionymi wewnątrz VPS serwisami WWW i przydzielonymi do nich zasobami: powierzchnią, czy też bazami danych.

Niezawodność i bezpieczeństwo
Maksymalna niezawodność dzięki migracji online.
Rozwiązanie PVC pozwala na migrację kontenerów pomiędzy serwerami fizycznymi w trybie online. Dzięki temu twój serwer VPS nie zostanie zatrzymany nawet w trakcie prac administracyjnych wymagających wyłączenia serwera fizycznego takich jak np. modernizacja hardware, aktualizacja BIOS czy systemu operacyjnego.

Niezależność od platformy sprzętowej.
Rozwiązania technologiczne się starzeją. Wybierając rozwiązania VPS uniezależniasz się od platformy sprzętowej – nie musisz dbać o aktualność sprzętu na swoim serwerze czy też np. aktualizację BIOS – o to dbają nasi administratorzy. Założyliśmy pełną wymianę platformy sprzętowej maksymalnie co 3 lata.

Backup
W ramach usługi dostępny jest backup – zarówno wykonywany automatycznie co określony czas, jak i manualny – wykonywany na żądanie administratora z jego panelu. Backup jest wykonywany bez zatrzymywania serwera i obejmuje cały 100% plików i ustawień serwera.

Porównanie rozwiązań

Parametry usługi:Hosting współdzielonySerwer VPSSerwer Dedykowany
Indywidualna konfiguracjaW ograniczonym zakresieBez ograniczeńBez ograniczeń
Własne jądro OS- - - -- - - -TAK
Instalacja pakietów- - - -TAKTAK
Dynamiczna zmiana parametrów- - - -TAK- - - -
Niezależność od sprzętuTAKTAK- - - -
Wydajność* * * * * * * * * * 
Bezpieczeństwo* * * * * * * * * 
Backup w ramach usługiTAKTAK- - - - 

Dla środowiska naturalnego
W ciągu ostatnich dwóch dekad mamy do czynienia z ogromnym rozwojem infrastruktury IT – dynamicznego rozwoju datacenter i ciągłego wzrostu liczby serwerów. Z badań wynika, że rozwiązania oparte o serwery dedykowane wykorzystują zaledwie od 10% do 30% swoich możliwości. Powoduje to także niepotrzebny wzrost zużycia energii – zgodnie z badaniami konsorcjum Lean & Green, na każdy kilowat mocy zużytej do zasilania serwerów, kolejny jest potrzebny na chłodzenie.

Rozwiązania oparte na konsolidacji i wirtualizacji serwerów pozwalają na ochronę środowiska naturalnego, dzięki:
    Ograniczeniu kosztów energii zużywanej na zasilanie i chłodzenie serwerów, dzięki ograniczeniu liczby wykorzystywanych maszyn
    Ograniczeniu kosztów utrzymania data center, ze względu na ograniczenie potrzebnej przestrzeni
    Ograniczeniu kosztów utylizacji starego sprzętu

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY PANEL NA ŚWIECIE

PLESK Panel zainstalowany jest na ponad 250 tysiącach serwerów na całym świecie.
Jest najczęściej wybieranym przez właścicieli serwerów i providerów panelem kontrolnym dla serwera.

Dla posiadaczy stron www i sklepów
Jeśli popularność Twojego serwisu www lub sklepu internetowego rośnie, lub gdy ogranicza Cię funkcjonalność hostingu współdzielonego, konieczna jest migracja na inne rozwiązanie: serwer VPS, Dynamiczny Cloud Server lub serwer dedykowany. PLESK Panel umożliwia w takiej sytuacji zarządzanie serwerem przez osoby dotychczas zajmujące się zarządzaniem hostingiem współdzielonym, a nieposiadających umiejętności stricte administratorskich.

Funkcjonalność panelu
Uproszczony interfejs użytkownika
PLESK Panel w trybie Power User udostępnia uproszczony interfejs użytkownika, eksponujący na pierwszym miejscu najczęściej używane funkcje. Umożliwia to korzystanie z panelu nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.

Hosting www
Pozwala na łatwe uruchamianie kolejnych serwisów na serwerze oraz zarządzanie i monitorowanie ich parametrów (zajętość dysku, dostępne funkcje tj. bazy danych, konta FTP, wykorzystywane numery IP itp.).

Backup
Pozwala na zarządzanie backupem dla wybranych domen i usług: hostingu www, poczty i baz danych. Backup może być tworzony automatycznie, bądź ręcznie przez administratora.

Narzędzia dodatkowe
PLESK Panel dostarcza także narzędzi upraszczających integrację z narzędziami do promocji i analizy ruchu na stronach. Daje także możliwość automatycznej instalacji popularnych aplikacji webowych takich jak WordPress czy Joomla.

Dla hosterów
PLESK Panel zapewnia narzędzia pozwalające na świadczenie usług hostingowych od kilku do kilku tysięcy stron www. Dzięki możliwości tworzenia planów hostingowych i zarządzania subskrypcjami ogranicza zadania administracyjne do minimum.

Funkcjonalność panelu
Zarządzanie subskrypcjami
Pozwala na tworzenie i zarządzanie usługami uruchomionymi dla Klientów końcowych. Dzięki możliwości tworzenia planów hostingowych uproszczone jest zarządzanie limitami i funkcjonalnościami udostępnionymi dla Klientów.

Panel providera
Zarządzanie usługami Klientów jest zcentralizowane – ze swojego konta możesz łatwo założyć na koncie Klienta nową stronę, konto pocztowe czy bazę danych.

Panel Klienta
Każdy z Klientów posiada swój własny panel, pozwalający na samodzielne zarządzanie usługą.

Dostępne dodatki
PLESK Power Pack®
Rozszerza funkcjonalność panelu o następujące narzędzia:
    Kreator stron z możliwością integracji z portalami społecznościowymi (Facebook)
    Aplikacje mobilne do monitorowania i zarządzania serwerem
    Kaspersky Antivirus (do 5 skrzynek pocztowych)
    Możliwość utworzenia strony mobilnej (do 2 domen)
    Serwer Tomcat
    Wsparcie dla technologii Adobe ColdFusion
    Obsługę baz danych PostgreSQL i MSSQL (na serwerach Windows) 

Parallels Web Presence Builder
Prosty, a jednocześnie bardzo funkcjonalny kreator stron. Pozwala na łatwe przygotowanie strony w trybie WYSIWYG,
bez konieczności znajomości technologii tworzenia stron WWW. Posiada wbudowane moduły m.in. do tworzenia galerii zdjęć.

Parallels Premium Antyvirus
Antywirus bazujący na technologii Dr.Web pozwala na ochronę skrzynek pocztowych przed robakami, trojanami i wirusami.

Aplikacja mobilna do zarządzania serwerem

Dla Parallels Plesk Panel dostępne są dwie aplikacje mobilne: PLESK Panel Mobile Server Monitor oraz PLESK Panel Mobile Server Manager.
Aplikacje dostępne są na platformy iOS, Android oraz BlackBerry. Dostępne funkcje:

Przeglądanie listy usług (services) uruchomionych na serwerze


Informacje nt. wydajności serwera: obciążenie CPU, zużycie pamięci RAM i swap

Odbieranie powiadomień od serwera

Informacje nt. serwera: parametry OS, CPU, wersja PPP

PLESK Panel Mobile Server Manager
Dostępne funkcje:

    Przeglądanie i zarządzanie usługami (services) uruchomionych na serwerze, zatrzymywanie i uruchamianie usług
    Informacje nt. wydajności serwera: obciążenie CPU, zużycie pamięci RAM i swap
    Odbieranie powiadomień, w tym o parametrach obciążeniowych serwera
    Autoryzacja użytkownika w oparciu o hasło
    Restart serwera
    Informacje nt. serwera: parametry OS, CPU, wersja PPP

Rozbudowane API
PLESK Panel posiada rozbudowane API pozwalające na automatyzację uruchamiania usług i integrację. Większość funkcji dostępnych z panelu może zostać wykonana za pośrednictwem API:
    Uruchamianie i konfigurację hostingu www
    Administracja kontami FTP
    Zakładanie i administracja kontami kont pocztowymi
    Zarządzanie bazami danych
    Zarządzanie certyfikatami SSL
    Zarządzanie planami hostingowymi

Dodatkowe informacje
Zautomatyzowana aktualizacja
PLESK Panel posiada wbudowane narzędzie do aktualizacji panelu dostępne przez przeglądarkę, co umożliwia proste i szybkie aktualizacje panelu.

Integracja z panelem usługi VPS
PLESK Panel jest zintegrowany z usługami VPS. Z panelu usługi dostępny jest przycisk do panelu PLESK,
zintegrowane jest także zarządzanie domenami i strefami DNS.

W naszym serwisie zarejestrujesz, transferujesz i opłacisz naprawdę najtańsze domeny! W ofercie znajdziesz również niezawodne serwery wirtualne z indywidualną konfiguracją, pracujące w chmurze, oraz wysoko wydajne serwery VPS i serwery dedykowane.  Nasze łącza gwarantują najwyższą przepustowość 1Gbps!  Wsparcie techniczne do hostingu 24/7